Monday, July 7, 2008

Bir yorum

Ben, belgesellerin pek sanatsal yapıtlar da olabileceği düşüncesine katılmazdım. Sonuçta belgeseldir...

Oysa Tuzla Belgeseli "4857" gerçek bir sanat yapıtıydı.

Prof. Dr. Kurthan FİŞEK'in, "spor, insanın doğa ile barışçıl mücadelesidir" tanımlamasını sevdiğim gibi, İbrahim BALABAN'ın "Sanat yaşantının izdüğümüdür" tanımlamasını da çok severdim.

Bu belgesel de, "yaşamın kendisinin" de sanatsal olabileceğini öğretti bana.

Bu becerilmiz bence.

"Kollektif"i içten bir saygıyla kutluyorum.

Kaynak yaptım, raspada çalıştım, bekâr evinde yaşadım...

Yoruldum. Ama çalışmaya devam; bu köleliğe son vermemiz gerekiyor...

Samimi saygı ve sevgilerimle.

Ertuğrul BARKA

No comments: